Các bạn trong Ban Tráng Niên / Gia Đình Trẻ có cớ lớn để tạ ơn Chúa vì chẳng những Ngài đã thiết lập hôn nhân, nhưng cũng ban cho những hậu tự làm sản nghiêp để tiếp nối di sản đức tin đã có từ các thế hệ cha ông. Bậc cha mẹ càng phải biết tin cậy, vâng lời Chúa nhiều hơn để làm gương tốt cho con cái và cũng dạy các con của mình đi con đường tin kính như Lời Chúa dạy trong Châm ngôn 22:6 “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”


BẢN TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT BAN TRÁNG NIÊN 2022.

Kính thưa Mục sư Quản nhiệm, Bà Công tác viên Mục vụ, Ban Chấ sự cùng Ông, Bà Anh Chị trong Chúa,

Cám ơn Chúa cho Ban Tráng niên năm qua có cơ hội tiếp tục được thờ phượng Chúa, học lời Chúa và thờ phượng Ngài  trong ơn lành và tình yêu thương của Chúa đã giữ gìn tất cả gia đình Anh, Chị trong sự bình an, phước hạnh.

Thay mặt cho Anh, Chị Ban Tráng niên tôi xin tường trinh sinh hoạt của ban trong năm 2022.

Tổ chức

Cố vấn: Mục sư Quản nhiệm

Trưởng ban: Dương Tấn Lực

Thư ký/ Thủ quỹ: Huỳnh Thị Huyền Thi

Đặc trách sinh hoạt: Nguyễn Thị Đức Hạnh

Thờ Phượng Snh hoạt:

Giờ nhóm: 7:30 pm-9:00 pm, mỗi tháng 2 lần vào thứ sáu của tuần lễ thứ 2 và tuần lễ thứ 4.

Địa diểm: Tại nhà thờ

Hiện diện: Có 6 đến 7 gia đình thường xuyên nhóm lại.

Chủ đề: Biết Về Chúa (Knowing Christ). Câu gốc khẩu hiệu:  Phi líp 3:10-11

Với Chủ đề trên các Anh, Chị cũng đang theo học loạt bài về Cuộc Đời Chúa Cứu Thế (The Life of Christ) dưới sự hướng dẫn của Mục sư Quản nhiệm và cũng vừa mới hoàn tất cuốn số 5 cuối năm nay.

Mục tiêu: Mời gọi các gia đình  Anh, Chị chưa có cơ hội tham dự sinh hoạt.

Nhờ cậy Chúa học lời Chúa và áp dụng bằng cách, nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa cách cá nhân và tham dự vào các buổi truyền giảng, làm chứng với hội thánh.

Ngoài những buổi nhóm học Kinh thánh tại nhà thờ Anh, Chị cũng có tham dự góp phần vào những chương trình của Hội thánh. Cũng có tổ chức sinh hoạt ngoài trời. Mời gọi những gia đình Anh, Chị khác trong Hội thánh tham dự. Nhằm mục đích tạo thêm tình thân, gắn bó, chia sẽ và gây dựng trong Chúa. Năm nay ngoài những ơn phước Chúa ban, thì trong vòng các Anh, Chị cũng gặp những thử thách về sức khỏe làm cản trở việc nhóm lại, nhưng những điều này không làm các Anh, Chị lui đi trong đức tin, mà càng bám và neo chặt trong Chúa hơn.  Cám ơn Chúa đã chữa lành và thêm sức cho Anh, Chị để tiếp tục trong sự thờ phượng và phục vụ và làm sáng danh Chúa.

Xin Mục sư, Ban chấp sự và cùng toàn thể quý Ông, Bà trong hội thánh tiếp tục nhớ đến Ban Tráng niên thêm lời cầu nguyện, xin Chúa thêm cho các gia đình Anh, Chị lòng yêu mến Chúa và công việc Chúa hơn, trong đời sống hôn nhân được sự hướng dẫn của Chúa, để làm gương và hướng dẫn lại cho hậu tự của mình biết Chúa sống ích lợi cho công việc Chúa, gia đình  và xã hội.

Muốn thật hết lòng,

Thay mặt cho Ban Tráng Niên,

Dương Tấn Lực