Biến cố 30 tháng 04 năm 1975 đã khiến cho hơn một triệu đồng bào Việt Nam phải rời bỏ quê hương, tị nạn rải rác trên khắp thế giới, đa số cư ngụ tại Hoa Kỳ, nhất là tiểu bang nắng ấm California. Cùng với làn sóng người tị nạn đó, một số gia đình tôi tớ con cái Chúa tị nạn đầu tiên đã đặt chân đến North Hollywood, một thành phố nhỏ bé nằm về phía bắc của trung tâm điện ảnh Hollywood.

Vào sáng Chúa nhật 04 tháng 05 năm 1975, ông bà MS Nguyễn Hậu Lương (đang du học tại Hoa Kỳ) cư ngụ tại Studio City tình cờ xuống thăm trại tị nạn Camp Pendleton đã gặp gia đình Cụ MS Lê Văn Thái, nguyên Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam, gia đình Cụ MS Nguyễn Thiện Sỹ và gia đình Cụ Bà Nguyễn Văn Tường, đều là thân thuộc. Ông bà MS Nguyễn Hậu Lương đã bảo lãnh và đón nhóm tín hữu này về nhà cùng ngày.

Sáng Chúa Nhật 11 tháng 05 năm 1975, buổi nhóm thờ phượng Chúa đầu tiên trên đất Hoa Kỳ được tổ chức tại tư gia ông bà MS Lương gồm có 31 người lớn nhỏ trong niềm vui buồn lẫn lộn. Cụ MS nguyên Hội Trưởng Lê Văn Thái đã dùng Lời Chúa trong các chương đầu của sách Sáng Thế Ký, nhắc lại đời sống của Áp-ra-ham qua đề tài “Người Đi Mà Không Biết Mình Đi Đâu!”, thật phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của con dân Chúa. Cụ đã nhấn mạnh ở điểm: “Nhưng bất cứ nơi nào Áp-ra-ham tạm dừng chân, ông đều lập một bàn thờ cho Ðức Chúa Trời”. Nên Cụ đã khích lệ tôi con Chúa đang hiện diện, lấy đức tin cầu nguyện xin Chúa mở đường, quyết tâm thành lập một Hội Thánh cho Người Việt ly hương trong vùng thung lũng San Fernando này.

Hai tháng sau, vào ngày 27 tháng 07 năm 1975, một Hội Ðồng bất thường được triệu tập và đã quyết định thành lập Hội Thánh lấy tên là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam NORTH HOLLYWOOD. Ban Chấp Hành lâm thời được công cử gồm các chức vụ như sau:

Ban Chap Hanh 1975

 • Cố Vấn: Cụ Mục Sư Lê Văn Thái
 • Chủ Toạ: Cụ Mục Sư Nguyễn Thiện Sỹ
 • Phụ Tá: Mục Sư Nguyễn Châu Chánh
 • Phụ Tá: Mục Sư Nguyễn Hậu Lương
 • Thư Ký: Ông Nguyễn Nhân Thọ
 • Thủ Quỹ: Ông Trần Ngọc Mỹ
 • Nghị Viên: Ông Nguyễn Thiện Nhân

Chúa Nhật 18 tháng 01 năm 1976, Hội Ðồng Thường Niên lần thứ nhất được triệu tập và đã công cử một Ban Chấp Hành và Chấp Sự đầu tiên như sau:

 • Chủ Tọa: Cụ MS Nguyễn Thiện Sỹ
 • Phụ Tá: MS Nguyễn Hậu Lương
 • Thư Ký: Ông Vũ Hồng Tuấn
 • Thủ Quỹ: Cụ Bùi Văn Cát
 • Chấp Sự: Ông Trần Ngọc Mỹ
 • Chấp Sự: Ông Nguyễn Xuân Vát
 • Chấp Sự: Ông Vũ Ngọc Bích
 • Chấp Sự: Ông Nguyễn Thiện Nhân
 • Nghị Viên: Cụ Vũ Ðức Thọ
 • Nghị Viên: Cụ Bà Vũ Ðức An
 • Nghị Viên: Ông Nguyễn Văn Nghĩa

Thời gian đầu, các buổi sinh hoạt thờ phượng Chúa tạm thời tổ chức tại nhà hàng ”Quán Tre Xanh” (The Green Bamboo Restaurant), Lankershim Blvd., North Hollywood. Đây là phương tiện tự túc du học của ông bà Mục Sư Nguyễn Hậu Lương và đã được ông bà đã thuận ý cho Hội Thánh sử dụng. Nhưng chỉ sau mấy tháng, số tín đồ tị nạn nghe có Hội Thánh Việt Nam được thành lập nên đã tìm đến và nhóm lại được hơn 100 người, và nhà hàng không còn đủ chỗ.

Nhưng sau 3 năm (1984), khu phố này trở nên mất an ninh, bất tiện cho sinh hoạt của Hội Thánh. Lại một lần nữa Hội Thánh phải bán cơ sở này để chuyển đến một địa điểm thuận tiện hơn

Trong suốt 4 năm kế tiếp, Hội Thánh phải tạm thuê các trường học, thánh đường của người Mỹ, cho có chỗ thờ phượng Chúa, để con cái Chúa khỏi bị tản lạc.

 • Trường Lutheran High School, Burbank (2 years)
 • Thánh Đường St. David Episcopal, N. Hollywood (1 year)
 • Nhà Nguyện Grace Community Church, Sun Valley (1 year)

Ðầu năm 1988 Hội Thánh đã mua xong và trả dứt nợ khu đất rộng hơn nửa mẫu tại 9936 Beachy Avenue, Arleta. Thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 1988, Hội Thánh đã tổ chức Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng thánh đường, dưới sự chủ lễ của MS GHT Trương Văn Sáng. Thứ bảy ngày 9 tháng 9 năm 1989, sau 14 năm kể từ ngày thành lập Hội Thánh, Lễ Cung Hiến Thánh Ðường lên Ba Ngôi Ðức Chúa Trời đã được cử hành cách trọng thể, vinh hiển Danh Chúa, dưới sự chủ lễ của Mục Sư Nguyễn Anh Tài, Giáo Hạt Trưởng và Ban Chấp Hành Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.

Trong suốt hơn 40 năm, Hội Thánh North Hollywood được quản nhiệm và gây dựng bởi Quý Đầy Tớ Chúa như sau:

 

 • Mục Sư Nguyễn Thiện Sỹ (1975 – 1976)

 • Mục Sư Nguyễn Hậu Lương (1976 – 1996)

 • Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa (1996 – 2002)

 • Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính (2002 – 2003)

 • Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc (2004 – 2012) ​

 • Mục Sư Lê Hoàng Thái An (2016 – Present)